Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tham gia ý kiến Dự thảo điều chỉnh "hướng dẫn lập chi phí dịch vụ lắp đặt dây sau công tơ và di chuyển công tơ trên địa bàn tỉnh Hà Nam"

Ý kiến góp ý của nhân dân vào dự thảo văn bản Các dự thảo đã hết hạn lấy ý kiến góp ý  
Tham gia ý kiến Dự thảo điều chỉnh "hướng dẫn lập chi phí dịch vụ lắp đặt dây sau công tơ và di chuyển công tơ trên địa bàn tỉnh Hà Nam"

Văn bản xin góp ý:

962.PDF

Dự thảo962.rar

Văn bản tham gia ý kiến, đề nghị các đơn vị gửi về Sở Công Thương trước ngày 20/7/2020.

Rất mong nhận được sự phối hợp của quý cơ quan./.