Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tham gia ý kiến góp ý vào 2 Dự thảo: Quyết định Ban hành Quy định xét công nhận danh hiệu Nghệ nhân, thợ giỏi trong lĩnh vực nghề thủ công mỹ nghệ tỉnh Hà Nam; Quyết định ban hành Quy chế phối hợp quản lý và sử dụng kinh phí khuyến công tỉnh Hà Nam

Ý kiến góp ý của nhân dân vào dự thảo văn bản Các dự thảo đã hết hạn lấy ý kiến góp ý  
Tham gia ý kiến góp ý vào 2 Dự thảo: Quyết định Ban hành Quy định xét công nhận danh hiệu Nghệ nhân, thợ giỏi trong lĩnh vực nghề thủ công mỹ nghệ tỉnh Hà Nam; Quyết định ban hành Quy chế phối hợp quản lý và sử dụng kinh phí khuyến công tỉnh Hà Nam

Ngày 4/4/2019, Sở Công Thương có Văn bản số 388/SCT-QLCN về việc góp ý vào 2 Dự thảo: Quyết định Ban hành Quy định xét công nhận danh hiệu Nghệ nhân, thợ giỏi trong lĩnh vực nghề thủ công mỹ nghệ tỉnh Hà Nam; Quyết định ban hành Quy chế phối hợp quản lý và sử dụng kinh phí khuyến công tỉnh Hà Nam

DỰ THAO 1.doc

DỰ THAO 2.doc

Tin liên quan