Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông báo: Doanh nghiệp truy cập hệ thống cơ sở dữ liệu công nghiệp hỗ trợ tỉnh Hà Nam

Thông tin tuyên truyền, phổ biến Chuyển đổi số  
Thông báo: Doanh nghiệp truy cập hệ thống cơ sở dữ liệu công nghiệp hỗ trợ tỉnh Hà Nam
Thực hiện Quyết định số 2128/QĐ-UBND ngày 10/12/2021 của UBND tỉnh Hà Nam về ban hành Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ tỉnh Hà Nam giai đoạn 2021-2025,

Sở Công Thương đã thường xuyên cập nhật, cung cấp thông tin về năng lực sản xuất công nghiệp hỗ trợ tỉnh Hà Nam, các thông tin về cơ chế chính sách trên trang “Hệ thống cơ sở dữ liệu công nghiệp hỗ trợ tỉnh Hà Nam“ tại địa chỉ: http://csdlcnht.hanam.gov.vn. Đến nay, đã có 164 doanh nghiệp với 277 sản phẩm công nghiệp hỗ trợ được đăng tải thông tin lên Hệ thống, qua đó giúp các doanh nghiệp cùng chia sẻ, tìm kiếm thông tin về nguyên liệu, sản phẩm, thị trường...  

Để tiếp tục duy trì Hệ thống hỗ trợ kết nối doanh nghiệp, Sở Công Thương đề nghị các doanh nghiệp chủ động tìm kiếm thông tin tại địa chỉ: http://csdlcnht.hanam.gov.vn và cập nhập tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh theo hướng dẫn:

Bước 1: Vào website http://csdlcnht.hanam.gov.vn

Bước 2: Click chọn phần đăng nhập, sau đó đăng nhập bằng Mã số thuế (MST) của doanh nghiệp, mật khẩu: Cnht@123456 hoặc aBc@123456;

Bước 3: Sau khi đăng nhập, doanh nghiệp kiểm tra lại các thông tin đã đăng tải và cập nhập tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh hiện tại.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc đề nghị liên hệ: Đ/c Nguyễn Việt Anh - CV phòng Quản lý công nghiệp, SĐT: 0352.400.128 để được giải đáp, hướng dẫn.

Email: qlcn.sct.hanam@gmail.com hoặc vietanh276.sct@gmail.com

Rất mong các doanh nghiệp quan tâm thực hiện!​