Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông báo hướng dẫn tổ chức hoạt động vận chuyển hàng hóa đến các tỉnh có vùng dịch

Thông tin tuyên truyền, phổ biến  
Thông báo hướng dẫn tổ chức hoạt động vận chuyển hàng hóa đến các tỉnh có vùng dịch
Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 trong cộng đồng tại nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước, để đảm bảo thực hiện tốt mục tiêu kép vừa chống dịch vừa phát triển kinh tế, Sở Giao thông vận tải tỉnh Nam Định hướng dẫn  việc tổ chức hoạt động vận tải hàng hóa giữa tỉnh Nam Định và các tỉnh, thành phố, vùng có dịch và ngược lại trong thời gian diễn ra dịch Covid-19 như sau: