Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông báo: Kết nối tiêu thụ sản phẩm OCOP của tỉnh Bình Thuận, Thái Bình

Thông tin chỉ đạo, điều hành Ý kiến chỉ đạo, điều hành của thủ trưởng cơ quan  
Thông báo: Kết nối tiêu thụ sản phẩm OCOP của tỉnh Bình Thuận, Thái Bình
Nhằm hỗ trợ cho các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất, hộ kinh doanh trên địa bàn các tỉnh Bình Thuận, Thái Bình xúc tiến tìm kiếm đối tác, mở rộng thị trường tiêu thụ các sản phẩm OCOP của tỉnh;

Sở Công Thương Hà Nam trân trọng thông báo đến các doanh nghiệp, nhà phân phối trên địa bàn tỉnh có nhu cầu hợp tác tiêu thụ các sản phẩm OCOP các tỉnh Bình Thuận, Thái Bình (có thông tin các doanh nghiệp và sản phẩm chi tiết gửi kèm) thì liên hệ:

- Phòng Quản lý Thương mại – Sở Công Thương Hà Nam. Địa chỉ: Đường Lê Chân, Phường Lê Hồng Phong, Thành phố Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam. Người liên hệ: Ông Phan Thanh Sơn – Trưởng phòng Quản lý Thương mại Điện thoại: 02263.853.225. Email: phanthanhson@hanam.gov.vn

- Hoặc Phòng Quản lý Thương mại – Sở Công Thương Bình Thuận. Địa chỉ: Đường Nguyễn Trãi, Phường Phú Thủy, Thành phố Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận. Người liên hệ: Ông Trần Văn Khanh – Trưởng phòng Quản lý Thương mại. Điện thoại: 02523827329 - 0901231043. Email: khanhtv@binhthuan.gov.vn

- Hoặc Phòng Quản lý Thương mại – Sở Công Thương Thái Bình. Địa chỉ: Đường 144 phố Lê Lợi, Thành phố Thái Bình, Tỉnh Thái Bình. Người liên hệ: Ông Nguyễn Bảo Trung – Chuyên viên Quản lý Thương mại. Điện thoại: 0912115965.

Trân trọng cảm ơn./.

Thái Bình.pdf

Bình Thuận.pdf