Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông báo khuyến cáo các doanh nghiệp tạm dừng đưa hàng hóa lên cửa khẩu của tỉnh Lạng Sơn để xuất khẩu

Thông tin tuyên truyền, phổ biến  
Thông báo khuyến cáo các doanh nghiệp tạm dừng đưa hàng hóa lên cửa khẩu của tỉnh Lạng Sơn để xuất khẩu
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh Hà Nam tại Văn bản số 10/UBND-KT ngày 04/01/2022 về việc khuyến cáo các doanh nghiệp tạm dừng đưa hàng hóa lên cửa khẩu của tỉnh Lạng Sơn để xuất khẩu.

Nội dung Văn bản số 09.PDF

Sở Công Thương tỉnh Hà Nam thông báo để các tổ chức, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, xuất khẩu, kinh doanh dịch vụ vận tải… trên địa bàn tỉnh biết, thực hiện.