Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông báo mời doanh nghiệp tham dự Hội nghị Kết nối cung – cầu hàng hóa giữa thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành...

Tin tức sự kiện  
Thông báo mời doanh nghiệp tham dự Hội nghị Kết nối cung – cầu hàng hóa giữa thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành năm 2021
Thực hiện Chương trình Hợp tác Thương mại giữa thành phố Hồ Chí Minh với các tỉnh, thành phố giai đoạn 2021-2025; Sở Công Thương thành phố Hồ Chí Minh chủ trì tổ chức Hội nghị Kết nối cung – cầu hàng hóa giữa thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành năm 2021 như sau:

- Thời gian: 04 ngày, từ ngày 02/12/2021 đến ngày 05/12/2021

- Địa điểm: Nhà thi đấu TDTT Phú Thọ, số 01 Lữ Gia, phường 15, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh

- Nội dung chương trình:

+ Lễ Khai mạc và Hội nghị Kết nối cung – cầu hàng hóa giữa thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành năm 2021 (09h00-10h30, thứ Năm, ngày 02/12/2021)

+ Các Hội nghị Nhà cung ứng: tiếp xúc, giải đáp, kết nối giữa các nhà phân phối, doanh nghiệp thương mại điện tử và đơn vị cung ứng tiềm năng (15h30-17h00, thứ năm, ngày 02/12/2021).

+ Tổ chức kết nối trực tiếp, kết nối online.

+ Trưng bày, triển lãm giới thiệu sản phẩm đặc sản, đặc trưng các địa phương, sản phẩm công nghiệp hỗ trợ, sản phẩm có tiềm năng xuất khẩu trên cả nước.

Nhằm quảng bá, giới thiệu hàng hóa đặc sản, đặc trưng, có thương hiệu của các tỉnh, thành phố trong cả nước, kết nối doanh nghiệp sản xuất với doanh nghiệp phân phối, đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa; Sở Công Thương Hà Nam trân trọng thông báo đến các doanh nghiệp, đơn vị sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh quan tâm, đăng ký tham gia Hội nghị Kết nối cung – cầu hàng hóa giữa thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành năm 2021 theo mẫu đăng ký gửi kèm, gửi thông tin đăng ký về Sở Công Thương Hà Nam trước ngày 15/11/2021 để Sở tổng hợp gửi Sở Công Thương thành phố Hồ Chí Minh.

 (Thông tin liên hệ: Đ/c Phan Thanh Sơn – Trưởng phòng Quản lý Thương mại - Điện thoại: 02263.853.225 Email: phongqltmhanam@gmail.com)

* Lưu ý: Không giới hạn số lượng gian hàng đăng ký, toàn bộ chi phí đăng ký gian hàng khi tham gia Chương trình được miễn phí.

Trân trọng cảm ơn./.

Phòng Quản lý Thương mại

Tên doanh nghiệp: ………….

ĐĂNG KÝ TRIỂN LÃM

Tại Hội nghị Kết nối cung – cầu hàng hóa giữa thành phố Hồ Chí Minh

và các tỉnh, thành năm 2021

 

  1. Tên doanh nghiệp: …………………………………………………………
  2. Địa chỉ: …………………………………………………………………….
  3. Đại diện liên hệ: …………………………………………………………...
  4. Sản phẩm chính: …………………………………………………………...
  5. Mô tả chất lượng: …………………………………………………………..
  6. Khả năng cung ứng: ………………………………………………………..
  7. Thị trường hiện tại: …………………………………………………………

Nhu cầu kết nối: …………………………………………………………….