Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông báo về thông tin người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Sở Công Thương Hà Nam

Thông tin tuyên truyền, phổ biến  
Thông báo về thông tin người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Sở Công Thương Hà Nam

Thực hiện Quyết định số 29/2019/QĐ-UBND ngày 30/8/2019 của UBND tỉnh Hà Nam về việc Ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Hà Nam, Sở Công Thương cử người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Sở như sau:

  • Họ và tên: Lê Nguyên Ngọc
  • Chức vụ: Giám đốc Sở
  • Điện thoại: 0913 289 381
  • Email: lenguyenngoc@hanam.gov.vn
  • Địa chỉ liên hệ: Sở Công Thương Hà Nam, đường Lê Chân, phường Lê Hồng Phong, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.