Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông báo Về việc phối hợp tham gia Chương trình bình ổn thị trường thành phố Hà Nội năm 2022

Thông tin tuyên truyền, phổ biến  
Thông báo Về việc phối hợp tham gia Chương trình bình ổn thị trường thành phố Hà Nội năm 2022
Ngày 14/7/2022, Văn phòng UBND tỉnh Hà Nam có Văn bản số 1916/VPUUB-KT về việc phối hợp tham gia Chương trình bình ổn thị trường thành phố Hà Nội năm 2022.

Để tăng cường hoạt động kết nối cung cầu hàng hóa nhằm quảng bá hàng hóa lợi thế trên địa bàn tỉnh tiêu thụ vào thị trường Hà Nội qua hệ thống điểm bán hàng bình ổn thị trường các mặt hàng thiết yếu trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2022.  Sở Công Thương Hà Nam trân trọng thông báo đến các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh thuộc các thành phần kinh tế thành lập, hoạt động theo quy định của pháp luật trên địa bàn tỉnh được biết, có nhu cầu tham gia Chương trình bình ổn thị trường các mặt hàng thiết yếu trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2022 và tham gia các sự kiện kết nối cung cầu giữa thành phố Hà Nội và các tỉnh, thành phố.

Nội dung cụ thể tại Văn bản số 2197/UBND-KTN và Kế hoạch số 193/KH-UBND ngày 11/7/2022 của UBND thành phố Hà Nội (Các văn bản kèm theo).

Mọi thông tin chi tiết liên hệ với Bộ phận thường trực của Chương trình (Sở Công Thương Hà Nội, số 331 đường Cầu Giấy, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, SĐT: 024.221.5572/ Đ/c Ngọc - Chuyên viên 0384545965; email: cungcau.hanoi@gmail.com).

Trân trọng cảm ơn./.

193.pdf

193pl.doc

2197.pdf