Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông báo về việc tạm dừng tiếp công dân tại Sở Công Thương Hà Nam

Thông tin tuyên truyền, phổ biến  
Thông báo về việc tạm dừng tiếp công dân tại Sở Công Thương Hà Nam
Thực hiện Công văn số 1070/UBND-NC ngày 06/5/2021 của UBND tỉnh về việc tạm dừng tiếp công dân trên địa bàn tỉnh Hà Nam, để tiếp tục triển khai nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19; Sở Công Thương trân trọng thông báo như sau:

1. Tạm dừng việc tiếp công dân theo quy định tại Sở Công Thương để thực hiện phòng, chống dịch Covid-19 cho đến khi có thông báo mới.

2. Các tổ chức, cá nhân có nhu cầu khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh có thể gửi hồ sơ qua đường bưu điện đến Sở Công Thương Hà Nam (địa chỉ: đường Lê Chân, phường Lê Hồng Phong, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam) để được xem xét giải quyết theo quy định của pháp luật.

Sở Công Thương trân trọng thông báo tới các tổ chức, cá nhân và các đơn vị có liên quan biết để thực hiện./.

608.PDF