Skip Ribbon Commands
Skip to main content

THÔNG BÁO VIỆC HỘI BẢO VỆ NGƯỜI TIÊU DÙNG VIỆT NAM TỔ CHỨC CHƯƠNG TRÌNH KHẢO SÁT “HÀNG HÓA, DỊCH VỤ NGƯỜI TIÊU DÙNG T...

Thông tin tuyên truyền, phổ biến  
THÔNG BÁO VIỆC HỘI BẢO VỆ NGƯỜI TIÊU DÙNG VIỆT NAM TỔ CHỨC CHƯƠNG TRÌNH KHẢO SÁT “HÀNG HÓA, DỊCH VỤ NGƯỜI TIÊU DÙNG TIN CẬY” NĂM 2022
Sở Công Thương tỉnh Hà Nam nhận được Công văn số 13/CV-HBVNTDVN ngày 10/3/2022 của Hội Bảo vệ Người tiêu dùng Việt Nam (VICOPRO) về việc hỗ trợ và phối hợp thực hiện khảo sát “ Hàng hóa, dịch vụ người tiêu dùng tin cậy” năm 2022.

Theo đó, Hội Bảo vệ Người tiêu dùng Việt Nam tổ chức Chương trình khảo sát “Hàng hóa, dịch vụ người tiêu dùng tin cậy" năm 2022, nhằm hưởng ứng Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" và Ngày Quyền của người tiêu dùng năm 2022 với nội dung cụ thể:

1. Khảo sát “ Hàng hóa, dịch vụ người tiêu dùng tin cậy" năm 2022.

2. Tổng kết và Công bố kết quả khảo sát các hàng hóa, dịch vụ.

Sở Công Thương tỉnh Hà Nam thông báo tới các tổ chức, doanh nghiệp có các hàng hóa, dịch vụ uy tín trên địa bàn tỉnh có nhu cầu tham gia Chương trình khảo sát “Hàng hóa, dịch vụ người tiêu dùng tin cậy" năm 2022 biết làm hồ sơ đăng ký gửi về Sở Công Thương Hà Nam vào 02 đợt trước ngày 20/6/2022 và ngày 25/8/2022 (Địa chỉ: Phòng quản lý thương mại, Sở Công Thương Hà Nam - Đường Lê Chân, Phường Lê Hồng Phòng, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam; số điện thoại: 02663.853.225; email: phongqltmhanam@gmai.com) để Sở tổng hợp danh sách gửi Hội Bảo vệ Người tiêu dùng Việt Nam.

Hồ sơ đăng ký tham gia theo:

Mẫu 1: Bản hướng dẫn tham gia.

Mẫu 2: Bản đăng ký

 

 

 

 

(MẪU 1)

HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH KHẢO SÁT “HÀNG HÓA, DỊCH VỤ NGƯỜI TIÊU DÙNG TIN CẬY" NĂM 2022

1. Doanh nghiệp: Sao nộp các giấy tờ yêu cầu tại Bản đăng ký tham gia

2. Hàng hóa hoặc dịch vụ

- Chất lượng:

+ Giấy công bố chất lượng sản phẩm, hàng hóa/dịch vụ;

+ Bản giới thiệu về chất lượng sản phẩm, hàng hóa/dịch vụ

- Giá cả:

+ Giá bản lẻ sản phẩm, hàng hóa/dịch vụ tại thị trường ở thời điểm đăng ký khảo sát;

- Mẫu mã:

+ Giấy đăng ký nhãn hiệu hàng hóa, kiểu dáng công nghiệp, bản quyền tác giả (nếu có);

+ Hình ảnh kèm theo.

- Chăm sóc khách hàng:

+ Thực hiện chế độ bảo hành (đối với sản phẩm, hàng hóa/dịch vụ có chế độ bảo hành)

+ Thực hiện việc giải quyết khiếu nại của người tiêu dùng (nếu có);

+ Chế độ hậu mãi.

- Thông tin về hàng hóa/dịch vụ:

+ Thực hiện quy định về ghi nhãn hàng hóa;

+ Hướng dẫn sư dụng, bảo quản sản phẩm, hàng hóa;

+ Thị phần của hàng hóa/dịch vụ đã được các tổ chức khảo sát công bố (nếu có);

+ Thị trường tiêu thụ chính trong nước hay xuất khảu;

+ Các huy chương cho các hàng hóa/dịch vụ tham gia khảo sat (nếu có)

3. Thực hiện nghĩa vụ thuế với Nhà nước

(Báo cáo thuế của doanh nghiệp năm 2021)

4. Hồ sơ và giấy tờ yêu cầu đóng quyển có bìa cứng

- Bìa hồ sơ ghi rõ: Hồ sơ tham gia Chương trình khảo sát: “Hàng hóa, dịch vụ người tiêu dùng tin cậy" năm 2022 (Lập thành từng quyển khác nhau nếu tham gia nhiều hàng hóa/dịch vụ)

- Tên hàng hóa/dịch vụ 1;

- Tên hàng hóa/dịch vụ 2.

- Tên hàng hóa/dịch vụ 3.

……………………….

 

(MẪU 2)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

………..o0o……….

 

BẢN ĐĂNG KÝ THAM GIA KHẢO SÁT “HÀNG HÓA, DỊCH VỤ NGƯỜI TIÊU DÙNG TIN CẬY" NĂM 2022

Kính gửi: Hội Bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam

Tên tổ chức:……………………………………………………………………...

Địa chỉ:…………………………………………………………………………...

Điện thoại:………………………………Email:..……………………………….

Người đại diện pháp lý:…………………………………………………………..

Số đăng ký kinh doanh:……………………..Ngày cấp:………………………...

Người liên hệ:………………………………..Điện thoại:……………………….

Tên sản phẩm, dịch vụ tham gia khảo sát:

1:………………………………………………………………………………….

2:………………………………………………………………………………….

3:………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………

Hồ sơ kèm theo (có công chứng)

- Giấy đăng ký kinh doanh;

- Giấy công bố chất lượng, sản phẩm, hàng hóa và dịch vụ;

- Giấy chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm (đối với mặt hàng thực phẩm hoặc đơn vị kinh doanh ăn uống)

- Giấy đăng ký kiểu dáng công nghiệp nhãn hiệu hàng hóa, bản quyền tác giả (nếu có)

- Các danh hiệu đơn vị được phong tặng (Huân, huy chương, bằng khen…)

- Các huy chương cho các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ tham gia được cấp (nếu có)

Công ty chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính chính xác của những thông tin trên.

 

…………,ngày………….tháng………..năm 2022

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

(Ký tên và đóng dấu)