Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông báo Xét chọn doanh nghiệp xuất khẩu uy tín năm 2019

Thông tin tuyên truyền, phổ biến  
Thông báo Xét chọn doanh nghiệp xuất khẩu uy tín năm 2019

Để ghi nhận đóng góp tích cực của các doanh nghiệp trong tăng trưởng kim ngạch xuất khẩu, trong những năm qua Bộ Công Thương đã tổ chức Chương trình xét chọn doanh nghiệp xuất khẩu uy tín nhằm triển khai thực hiện một số hoạt động hỗ trợ về xúc tiến thương mại, thông tin thị trường, thương mại điện tử đối với các doanh nghiệp xuất khẩu uy tin do Bộ Công Thương xét chọn.

Ngày 19/3/2020, Sở Công Thương Hà Nam ban hành văn bản số 387/SCT-QLXNK v/v xét chọn doanh nghiệp xuất khẩu uy tín năm 2019 đề nghị cơ quan liên quan phối hợp thông tin đến các doanh nghiệp và triển khai thực hiện Chương trình xét chọn doanh nghiệp xuất khẩu uy tín:

- Thủ tục xét chọn doanh nghiệp xuất khẩu uy tín theo Quy chế ban hành kèm theo Quyết định 911/QĐ-BCT ngày 12/4/2019 của Bộ Công Thương.

- Hồ sơ đăng ký xét chọn gồm:

1. Đơn đăng ký xét chọn doanh nghiệp xuất khẩu uy tín (theo mẫu đính kèm).

2. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, hoặc Giấy chứng nhận đầu tư (bản sao có đóng dấu sao y bản chính của doanh nghiệp).

3. Bản sao các Bằng khen, Giấy chứng nhận về các giải thưởng mà doanh nghiệp được khen thưởng trong năm trước thời điểm xét chọn.

4. Số lượng hồ sơ: 02 bộ (01 bản chính)

5. Địa chỉ nơi nhận: Hồ sơ gửi về Sở Công Thương, đường Lê Chân, phường Lê Hồng Phong, TP. Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.

6. Thời hạn nộp hồ sơ: Trước ngày 15/4/2020.

(Các doanh nghiệp liên hệ Phòng QL Xuất nhập khẩu - Sở Công thương để được hướng dẫn kê khai đơn đăng ký xét chọn - ĐT:02263.853.246)

Đơn đăng ký xet chon Doanh nghiep XK uy tin.doc