Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông báo xét chọn doanh nghiệp xuất khẩu uy tín năm 2020

Thông tin tuyên truyền, phổ biến Hướng dẫn thực hiện pháp luật  
Thông báo xét chọn doanh nghiệp xuất khẩu uy tín năm 2020
Để ghi nhận đóng góp tích cực của các doanh nghiệp trong tăng trưởng kim ngạch xuất khẩu, những năm qua Bộ Công Thương đã tổ chức Chương trình xét chọn doanh nghiệp xuất khẩu uy tín nhằm triển khai thực hiện một số hoạt động hỗ trợ về xúc tiến thương mại, thông tin thị trường đối với các doanh nghiệp xuất khẩu uy tín do Bộ Công Thương xét chọn.

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công Thương  tại Công văn số 1271/BCT-XNK ngày 10/3/2021 v/v xét chọn doanh nghiệp xuất khẩu uy tín năm 2020.

 Ngày 18/3/2021, Sở Công Thương Hà Nam ban hành Công văn số 347/SCT-QLXNK v/v xét chọn doanh nghiệp xuất khẩu uy tín năm 2020 và đề nghị cơ quan liên quan phối hợp, phổ biến thông tin và triển khai Chương trình xét chọn đến các doanh nghiệp:

- Thủ tục xét chọn doanh nghiệp xuất khẩu uy tín năm 2020 theo Quy chế xét chọn được ban hành kèm theo Quyết định 911/QĐ-BCT ngày 12/4/2019 của Bộ Công Thương.

- Hồ sơ đăng ký xét chọn gồm:

1. Đơn đăng ký doanh nghiệp xuất khẩu uy tín (theo mẫu đính kèm).

2. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, hoặc Giấy chứng nhận đầu tư (Bản sao có đóng dấu sao y bản chính của doanh nghiệp).

3. Bản sao các Bằng khen, Giấy chứng nhận về các giải thưởng mà doanh nghiệp được khen thưởng trong năm trước thời điểm xét chọn.

4. Số lượng hồ sơ: 02 bộ (01 bản chính)

5. Thời hạn nộp hồ sơ: Trước ngày 07/4/2021.

6. Địa chỉ nhận hồ sơ: Hồ sơ xét chọn gửi về Sở Công Thương, đường Lê Chân, phường Lê Hồng Phong, TP. Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.

 (Các doanh nghiệp liên hệ Phòng QL Xuất nhập khẩu- Sở Công Thương để được hướng dẫn kê khai đơn đăng ký xét chọn- ĐT:02263.853.246).