Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thực hiện các quy định trong việc kinh doanh xăng dầu

Thông tin tuyên truyền, phổ biến  
Thực hiện các quy định trong việc kinh doanh xăng dầu
Để đảm  bảo tăng cường  công tác quản lý, duy trì việc cung ứng, bình ổn thị trường mặt hàng xăng dầu trên địa  bàn  tỉnh, Sở Công Thương tỉnh  Hà  Nam  yêu  cầu các đơn vị kinh  doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh thực hiện một số nội dung sau