Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thực hiện công tác phòng chống dịch Covid-19 đối với hàng hóa xuất khẩu ngay tại vùng trồng

Thông tin tuyên truyền, phổ biến  
Thực hiện công tác phòng chống dịch Covid-19 đối với hàng hóa xuất khẩu ngay tại vùng trồng
Ngày 22/4/2022, UBND tỉnh Hà Nam nhận được Văn bản số 436/UBND-KT của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc tăng cường kiểm tra, hướng dẫn thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19 đối với hàng hóa xuất khẩu ngay tại vùng trồng.

Với chính sách “Zero COVID”, phía Trung Quốc vẫn tiếp tục triển khai thực hiện nhiều biện pháp phòng, chống dịch ở mức độ rất cao, đặc biệt là phong tỏa các khu vực có ca lây nhiễm Covid-19, đã thực hiện tạm dừng hoạt động thông quan hàng hóa qua nhiều cửa khẩu trên tuyến biên giới Việt – Trung, các cửa khẩu đang duy trì hoạt động, chịu ảnh hưởng lớn, hoạt động xuất nhập khẩu gặp nhiều khó khăn hiệu suất thông quan hằng ngày chưa đáp ứng được nhu cầu giao thương hàng hóa của doanh nghiệp hai bên.

Thời gian tới, phía Trung Quốc vẫn tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 nghiêm ngặt. Bên cạnh đó, một số mặt hàng nông sản chuẩn bị vào mùa thu hoạch, vì vậy lưu lượng hàng hóa và phương tiện lên cửa khẩu sẽ tăng cao.

Sở Công Thương Hà Nam thông báo để các doanh nghiệp, thương nhân có hàng hóa xuất khẩu để biết và thực hiện.

436.pdf