Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thực hiện điều tra thông tin doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Thông tin tuyên truyền, phổ biến Hướng dẫn thực hiện pháp luật  
Thực hiện điều tra thông tin doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn tỉnh Hà Nam
Để có cơ sở hoàn thiện “Hệ thống dữ liệu công nghiệp hỗ trợ phục vụ kết nối doanh nghiệp tỉnh Hà Nam”. Sở Công Thương đề nghị quý Doanh nghiệp cung cấp thông tin và điền đầy đủ, chính xác các nội dung vào Phiếu điều tra thông tin doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ (theo mẫu phiếu điều tra gửi kèm công văn) và hoàn thiện phiếu điều tra gửi về Sở Công Thương Hà Nam trước ngày 23/10/2020.Theo địa chỉ: Đường Lê Chân, phường Lê Hồng Phong, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.

Đây là cuộc điều tra có tính chất quan trọng trong quá trình xây dựng cơ sở dữ liệu Doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn tỉnh Hà Nam, với mục tiêu năm 2020 có thông tin 100 doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn tỉnh. Ngày 12/10/2020 Sở Công Thương có văn bản số 1356/SCT-QLCN triển khai thực hiện điều tra Doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ nhằm cập nhật vào cơ sở dữ liệu các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn tỉnh Hà Nam. Do đó đề nghị các DN nghiệp Công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn tỉnh quan tâm phối hợp thực hiện theo yêu cầu tại văn bản đính kèm./.

Văn bản1356.PDF
Phiếu điều tra:Phieu dieu tra.docx