Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thực hiện kiểm định an toàn kỹ thuật các thiết bị, dụng cụ điện từ 1kV đến 35kV; Thí nghiệm định kỳ thiết bị trên lướ...

Thông tin tuyên truyền, phổ biến Hướng dẫn thực hiện pháp luật  
Thực hiện kiểm định an toàn kỹ thuật các thiết bị, dụng cụ điện từ 1kV đến 35kV; Thí nghiệm định kỳ thiết bị trên lưới điện phân phối
Tổ Giám sát tình hình cung cấp điện thuộc BCĐ điều hành cung ứng điện tỉnh Hà Nam, ban hành văn bản số 155/CV-TGS ngày 11/02/2020 về việc Thực hiện kiểm định an toàn kỹ thuật các thiết bị, dụng cụ điện từ 1kV đến 35kV; Thí nghiệm định kỳ thiết bị trên lưới điện phân phối
Nội dung: 155.PDF