Skip Ribbon Commands
Skip to main content

TIN HỘI NGHỊ GIẢI QUYẾT KIẾN NGHỊ CỦA CỬ TRI TỔ DÂN PHỐ THƯỢNG TỔ PHƯỜNG THANH CHÂU

Tin tức sự kiện  
TIN HỘI NGHỊ GIẢI QUYẾT KIẾN NGHỊ CỦA CỬ TRI TỔ DÂN PHỐ THƯỢNG TỔ PHƯỜNG THANH CHÂU

Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại văn bản số 1886/UBND-NC ngày 26/6/2020 về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri với kỳ họp thường lệ giữa năm 2020, HĐND tỉnh khóa XVIII.

Đối với nội dung cử tri ý kiến, kiến nghị thuộc trách nhiệm giải quyết, ngày 29/6/2020 Sở Công Thương chủ trì tổ chức Hội nghị tại địa phương giải quyết phản ánh của Cử tri tổ dân phố Thượng Tổ, phường Thanh Châu phản ánh: Hiện nay việc cung cấp điện cho người dân trên địa bàn phường chưa đảm bảo chất lượng. Đề nghị ngành điện cho nâng cấp trạm biến áp, cột và đường dây cung cấp điện cho các hộ dân trên địa bàn phường.

Thành phần Hội nghị gồm Sở Công Thương, Công ty Điện lực Hà Nam, Điện lực thành phố Phủ Lý, UBND phường Thanh Châu, Phòng Kinh tế thành phố Phủ Lý, Bí thư chi bộ, Tổ trưởng Tổ dân phố Thượng Tổ và một số cử tri đại diện cho người dân Tổ dân phố. Qua kiểm tra thực tế xác minh ý kiến phản ánh, lưới điện cấp điện cho người dân tại Tổ dân phố Thượng Tổ, về cơ bản không đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của người dân, đúng như phản ảnh của cử tri. Tại Hội nghị đã bàn và thống nhất ngay phương án giải quyết, đề nghị Công ty Điện lực Hà Nam thực hiện những nội dung:

 - Trước mắt Công ty Điện lực Hà Nam thực hiện ngay lắp đặt bổ sung 400 mét dây dẫn cáp vặn xoắn mới cho đường điện hạ thế tại Tổ dân phố Thượng Tổ đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, đáp ứng mong muốn của cử tri, thực hiện xong trước ngày 30/6/2020.

- Nâng công suất trạm biến áp hiện có cấp điện cho Tổ dân phố Thượng Tổ từ 180kVA lên 250kVA hoàn thành xong trước ngày 10/7/2020.

- Thực hiện đầu tư cải tạo đồng bộ lưới điện hạ thế cấp điện cho Tổ dân phố Thượng Tổ và lắp đặt bổ sung trạm biến áp mới chống quá tải hoàn thành xong trong quý I năm 2021.