Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tổ chức tập huấn, hướng dẫn tạo tài khoản cá nhân thực hiện Quy trình thủ tục hành chính trên Dịch vụ công quốc gia

Thông tin chỉ đạo, điều hành  
Tổ chức tập huấn, hướng dẫn tạo tài khoản cá nhân thực hiện Quy trình thủ tục hành chính trên Dịch vụ công quốc gia
Để đảm bảo việc giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực công thương được thuận lợi, tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại cho cá nhân, tổ chức, Sở Công Thương Hà Nam đã tổ chức tuyên truyền vận động, khuyến khích các cá nhân, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp tiến hành đăng ký, nộp hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính các lĩnh vực trên qua Cổng dịch vụ công trực tuyến, chuyển đổi từ hình thức trực tiếp sang trực tuyến, quản lý hồ sơ điện tử.

Các cá nhân, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp có nhu cầu giải quyết các thủ tục hành chính lĩnh vực nêu trên thực hiện đăng ký tài khoản và nộp hồ sơ qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Đăng nhập trang chủ Cổng thông tin dịch vụ công quốc gia theo địa chỉ “https://dichvucong.gov.vn” và chọn Đăng ký

vt.png


Bước 2: Chọn phương thức đăng ký

- Chọn cá nhân , doanh nghiệp hoặc cơ quan nhà nước.

Đối với công dân có thể đăng ký qua 01 trong 05 hình thức:

+ Đăng ký bằng mã số BHXH.

+ Đăng ký bằng số điện thoai (Số điện thoai đã đăng ký bằng CMND/CCCD với nhà mạng).

+ Đăng ký thông qua bưu điện VN.

+ Đăng ký bằng USB ký số.

+ Đăng ký bằng Sim ký số.

Trong phạm vi bài hướng dẫn này sẽ hướng dẫn phương thức là Công dân, đăng ký bằng mã số BHXH (đăng ký bằng SĐT tương tự).

vt1.png

Bước 3: Nhập các thông tin hiện trên bảng và chọn Đăng ký.

vt2.png

Lưu ý: Những trường đánh dấu * là bắt buộc nhập.

Bước 4: Nhập mã OTP được gửi về điện thoại.

Bước 5: Nhập mật khẩu và nhận thông báo đăng ký thành công.

Ngoài ra, chỉ đạo cán bộ một cửa trực tiếp tuyên truyền hướng dẫn tổ chức, doanh nghiệp, người dân đến liên hệ giải quyết TTHC tại Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh về lợi ích của việc tạo tài khoản cả nhân để thực hiện nộp TTHC cũng như tiện cho việc theo dói tiến độ, quy trình giải quyết TTHC của mình góp phần đảm bảo công khai mình bạch trong q   úa trình giải quyết TTHC của cơ quan.