Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng xã hội ước tăng 6,9% so với cùng kỳ năm

Thông tin tuyên truyền, phổ biến  
Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng xã hội ước tăng 6,9% so với cùng kỳ năm
Giá trị sản xuất công nghiệp (giá SS2010) Quý I/2022 ước đạt 35.230 tỷ đồng tăng 13,6% so với cùng kỳ năm 2021. Chỉ số sản xuất công nghiệp ước tăng 13,2% so với Quý I năm 2021.

Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng xã hội ước đạt 8.634,8 tỷ đồng, tăng 6,9% so với cùng kỳ năm 2021.

Tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hoá ước đạt 1.020 triệu USD, tăng 22,3% so với cùng kỳ năm 2021.

Từ hiệu quả của Nghị quyết số 128/NQ-CP của Chính phủ Ban hành Quy định tạm thời "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19" tình hình sản xuất công nghiệp Quý I trên địa bàn tỉnh có nhiều chuyển biến rất tích cực, các nhà máy sản xuất hoạt động đều đặn nên tốc độ tăng trưởng của các sản phẩm công nghiệp chủ yếu của tỉnh có mức tăng cao như: xi măng tăng 14,1%; thiết bị điện, điện tử tăng 14,2%, xe máy tăng 11,5%; quần áo may sẵn tăng 12,4%, đồ chơi trẻ em tăng 42%...