Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tuyên truyền triển khai thực hiện các giải pháp tiết kiệm điện

Tin tức sự kiện  
Tuyên truyền triển khai thực hiện các giải pháp tiết kiệm điện
Chiều 6/11, Sở Công thương tổ chức Hội nghị tuyên truyền, hướng dẫn triển khai thực hiện các giải pháp tiết kiệm điện.Tham dự hội nghị có các đồng chí lãnh đạo Sở Công thương, Công ty Điện lực Hà Nam, đại diện một số sở, ngành chức năng trong tỉnh và một số doanh nghiệp trên địa bàn.

Phát biểu tại hội nghị, lãnh đạo Sở Công thương cho biết: Thực hiện Chương trình Quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019 – 2030, trong thời gian vừa qua các ngành chức năng cùng với các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm tiết kiệm và sử dụng hiệu quả nguồn năng lượng.

Thông qua chương trình, nhiều doanh nghiệp, hộ gia đình đã nâng cao được ý thức sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả, góp phần tiết kiệm nguồn năng lượng điện và bảo vệ môi trường. Nhiều doanh nghiệp đã nhanh chóng thay đổi công nghệ, dây chuyền khi tiếp tục mở rộng đầu tư sản xuất, tiết kiệm 15% – 20% công suất điện so với dây chuyền cũ, song hiệu suất hoạt động lại cao hơn trước.


Kết quả, năm 2022, sản lượng diện trên toàn tỉnh tiết kiệm được 539 triệu kWh, sản lượng điện tiết kiệm được từ hưởng ứng chiến dịch Giờ Trái đất năm 2022 trong toàn tỉnh là 9.669 kWh. Hưởng ứng “Giờ Trái đất năm 2023” sau 1 giờ tắt đèn, toàn tỉnh đã tiết kiệm được 36.973 kWh điện.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được giới thiệu những nội dung cơ bản Nghị quyết số 55-NQ/TW của Bộ Chính trị về định hướng Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 8/6/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2023 -2025 và các năm tiếp theo; Kế hoạch của UBND tỉnh Hà Nam về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 20 của TT Chính phủ...

C​ũng tại hội nghị, các đại biểu đã nghe đại diện Công ty Điện lực Hà Nam báo cáo về tình hình cung cấp điện tại Hà Nam như: Thực trạng cung cấp điện và tiêu thụ điện các năm vừa qua; Tồn tại, khó khăn trong việc cung cấp điện; các giải pháp đảm bảo cung cấp điện; sự cần thiết phối hợp thực hành tiết kiệm điện; một số giải pháp thúc đẩy thực hành tiết kiệm điện áp dụng cho các cơ quan quản lý và các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm, các doanh nghiệp sản xuất... Hội nghị cũng nghe đại diện Công ty TNHH Suntek Việt Nam giới thiệu về các giải pháp ứng dụng năng lượng mặt trời, lắp đặt hệ thống điện mặt trời trong các cơ sở sản xuất, trụ sở, tòa nhà...

Thông qua những nội dung được tuyên truyền, hướng dẫn tại hội nghị nhằm tiếp tục tăng cường thực hiện hiệu quả, đồng bộ các giải pháp tiết kiệm điện trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cộng đồng doanh nghiệp và toàn xã hội trong việc sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả.