Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Xem xét giải quyết việc đấu nối hệ thống điện 0,4kV thuộc khu đấu giá chợ Chè xã Thanh Tâm, huyện Thanh Liêm

Thông tin chỉ đạo, điều hành Ý kiến xử lý, phản hồi đối với các kiến nghị, yêu cầu của tổ chức, cá nhân  
Xem xét giải quyết việc đấu nối hệ thống điện 0,4kV thuộc khu đấu giá chợ Chè xã Thanh Tâm, huyện Thanh Liêm
Ngày 29/11/2022 Sở Công Thương đã nhận được công văn số 1486/UBND-KT&HT ngày 28/11/2022 của UBND huyện Thanh Liêm về việc giải quyết kiến nghị của cử tri nhân dân xã Thanh Tâm.

Ngay sau khi nhận được văn bản, qua nghiên cứu nội dung đề nghị, tính cấp thiết trong đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định phục vụ đời sống nhân dân. Ngày 30/11/2022 Sở Công Thương đã chủ động phối hợp với phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Thanh Liêm, UBND xã Thanh Tâm, cấp ủy đảng thôn Chè tiến hành kiểm tra thực tế hiện trạng lưới điện và tình hình cung cấp điện tại thuộc Khu đấu giá chợ Chè xã Thanh Tâm, huyện Thanh Liêm.

Qua làm việc, kiểm tra bằng trực quan hiện trạng lưới điện và tình hình cung cấp điện tại Khu đấu giá chợ Chè xã Thanh Tâm như sau:

- Hệ thống đường điện hạ thế trên không (gồm cột điện bê tông ly tâm, dây cáp nhôm vặn xoắn) thuộc dự án Khu đấu giá chợ Chè xã Thanh Tâm do UBND huyện Thanh Liêm làm chủ đầu tư đã được thi công từ thời điểm năm 2012 - 2013, hiện tại:

+ Hệ thống điện hạ thế chưa được đấu nối với lưới điện hiện hữu của Công ty Điện lực Hà Nam.

+ Hệ thống lưới điện hạ thế không được lắp đặt tiếp địa an toàn theo các tiêu chuẩn về an toàn điện.

+ Một số vị trí cột điện bị công trình của người dân (như lán làm bằng khung thép quây tôn thép, mái tôn) xâm phạm, chiến hữu không gian xung quanh cột điện, không đáp ứng an toàn điện trong quản lý vận hành, lắp đặt công tơ điện, cung cấp điện cho các hộ dân; Dây dẫn điện trên không có vị trí tiếp giáp trực tiếp vào tường nhà dân, không đáp ứng các quy định về an toàn điện trong quản lý, vận hành cung cấp điện.

- Về tình hình cung cấp điện cho các hộ dân tại thuộc Khu đấu giá chợ Chè: Các hộ dân ký hợp đồng mua điện trực tiếp với ngành điện và được cấp điện từ lưới điện liền kề với khu đấu giá, tuy nhiên khoảng cách dây dẫn sau công tơ dài, không đáp ứng các yêu cầu, quy định về an toàn điện.

Để hoàn thiện hệ thống lưới điện thuộc khu đấu giá thôn Chè vào khai thác, vận hành cung cấp điện an toàn, đáp ứng quyền, lợi ích chính đáng của nhân dân, Sở Công Thương đề nghị UBND huyện Thanh Liêm khẩn trương triển khai một số nội dung sau:

- Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, phòng ban liên quan thu thập, tổng hợp hồ sơ, tài liệu pháp lý liên quan đến việc đầu tư, xây dựng, nghiệm thu hạng mục cung cấp điện thuộc dự án đấu giá quyền sử dụng đất thôn Chè, xã Thanh Tâm như: Các quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư; hồ sơ bản vẽ thi công được cơ quan có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt; văn bản thỏa thuận đấu nối với ngành điện; hồ sơ hoàn công của dự án; hồ sơ nghiệm thu; hồ sơ quản lý chất lượng trong quá trình thi công xây dựng và các hồ sơ liên quan trong quá trình triển khai đầu tư xây dựng.

- Kiểm tra tính phù hợp, sự tuân thủ yêu cầu kỹ thuật giữa hồ sơ thiết kế kỹ thuật thi công hạng mục cung cấp điện được cấp có thẩm quyền phê duyệt với thực tế công trình đã được thi công hoàn thành tại hiện trường.

- Trên cơ sở hồ sơ pháp lý, sự tuân thủ thiết kế trong thi công xây dựng của hạng mục cung cấp điện thuộc dự án đấu giá quyền sử dụng đất thôn Chè, quy định về an toàn điện, chủ trì phối hợp với Sở Công Thương, Công ty Điện lực Hà Nam và các cơ quan, đơn vị liên quan xem xét việc đấu nối và cung cấp điện cho các hộ dân từ hệ thống điện hạ thế thuộc dự án.

Trên đây là một số ý kiến của Sở Công Thương đối với việc xem xét giải quyết việc đấu nối hệ thống điện 0,4kV thuộc Khu đấu giá thôn Chè, xã Thanh Tâm, đề nghị UBDN huyện Thanh Liêm phối hợp, triển khai thực hiện./.