Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin theo danh mục

03/08/2012
DANH MỤC DỰ ÁN ĐẦU TƯ NGÀNH CÔNG NGHIỆP TỈNH HÀ NAM (giai đoạn 2010- 2020)
08/02/2010
Thực hiện Nghị định 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình và Nghị định số 58/2008/NĐ-CP ngày 05/5/2008 về hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu, từ ngày 29 - 31/5/2009, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh phối hợp với Trung tâm Đào tạo bồi dưỡng cán bộ (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) mở lớp bồi dưỡng và cấp chứng chỉ nghiệp vụ quản lý dự án, đấu thầu.