Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin theo danh mục

Thông tin chỉ đạo, điều hành Ý kiến xử lý, phản hồi đối với các kiến nghị, yêu cầu của tổ chức, cá nhân  
22/06/2023
Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại văn bản số 1152/UBND-TH ngày 16/6/2023 về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri với kỳ họp thường lệ giữa năm 2023, HĐND tỉnh khóa XIX.
27/12/2022
Thực hiện Công văn số 3300/UBND-TH ngày 06/12/2022 của UBND tỉnh về việc báo cáo kết quả giải quyết nội dung trả lời chất vấn và trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri tại Kỳ họp thứ 5 và Kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh khoá XIX;
02/12/2022
Ngày 29/11/2022 Sở Công Thương đã nhận được công văn số 1486/UBND-KT&HT ngày 28/11/2022 của UBND huyện Thanh Liêm về việc giải quyết kiến nghị của cử tri nhân dân xã Thanh Tâm.
01/07/2019
Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại văn bản số 1738/UBND-NC ngày 19/6/2019 về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri với kỳ họp thứ chín, HĐND tỉnh khóa XVIII. Đối với kiến nghị của cử tri thuộc trách nhiệm giải quyết của Sở Công Thương gồm 3 nội dung. Sở Công Thương trân trọng báo cáo UBND tỉnh kết quả cụ thể:
12/12/2018
Đề nghị tỉnh chỉ đạo Công ty TNHH Minh Khôi và Sở Công Thương cùng họp với tổ dân phố số 12 đề nghị giải quyết về phí lắp đặt công tơ điện (trước đây đã thu của dân từ 1 đến 1,2 triệu đồng nay lại yêu cầu dân nộp thêm 500.000 đồng/1 đồng hồ).
12/12/2018
Cử tri đề nghị ngành điện: Bỏ đường dây điện 6kV qua khu giãn dân Bào Cừu phường Thanh Châu, thành phố Phủ Lý; chuyển đường dây cấp điện sinh hoạt vùng phí Tây đê Đáy (phía sông) sang phía Đông đê để dân không bị cắt điện và đảm bảo an toàn mùa mưa lũ cho nhân dân thôn Bạc, xã Thanh Tân, huyện Thanh Liêm; Trạm điện khu nuôi trồng thủy sản đã nghiệm thu đưa vào sử dụng, nhưng đến nay nhân dân xã Mộc Bắc, huyện Duy Tiên chưa được sử dụng trạm điện này.
12
Previous Page 1-15 Next Page