Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin theo danh mục

Thông tin tuyên truyền, phổ biến Chuyên mục tiếp cận thông tin  
15/01/2024
Sở Công Thương nhận được hồ sơ đề nghị Xác nhận đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương của Công ty CP Tập đoàn Liên Kết Việt Nam. Căn cứ Khoản 5, Điều 22, Nghị định số 40/2018/NĐ-CP ngày 12/3/2018 của Chính phủ, Sở Công Thương thông báo nội dung như sau: