Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin theo danh mục

Thông tin chỉ đạo, điều hành  
05/04/2024
Để chủ động, sẵn sàng ứng phó kịp thời với các tình huống thiên tai có thể xảy ra trước và trong mùa mưa bão năm 2024, đảm bảo cung cấp điện an toàn, tin cậy, phục vụ sản xuất, kinh doanh và sinh hoạt của nhân dân cũng như đảm bảo an toàn cho hệ thống lưới điện, ngày 05/4/2024 Sở Công Thương đã có Công văn số 365/SCT-QLNL v/v đảm bảo an toàn điện trước, trong va sau mùa mưa bão năm 2024
01/12/2022
Ngày 01 tháng 12 năm 2022, Sở Công Thương ban hành Quyết định số 108/QĐ-SCT v/v công nhận đề tài, sáng kiến cấp cơ sở năm 2022
03/11/2022
Nhằm tạo điều kiện để các tiểu thương và người tiêu dùng tại các chợ trên địa bàn tỉnh tiếp cận với các phương thức thanh toán hiện đại, kích thích hoạt động mua sắm, góp phần thúc đẩy quá trình chuyển đổi số, Viettel Hà Nam triển khai thí điểm mô hình chợ 4.0 cho 18 chợ trên địa bàn tỉnh với các nội dung như sau:
21/10/2022
Căn cứ các quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Công Thương hướng dẫn thực hiện các chỉ tiêu, tiêu chí về xã nông thôn mới nâng cao, huyện nông thôn mới và huyện nông thôn mới nâng cao trên địa bàn tỉnh Hà Nam giai đoạn 2021-2025 thuộc lĩnh vực ngành Công Thương như sau:
20/10/2022
Giám đốc Sở Công Thương Hà Nam quyết định thành lập Đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính của Sở,
03/10/2022
Thực hiện Công văn số 2580/UBND-NN&TNMT ngày 23/9/2022 của UBND tỉnh về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2022. Để hưởng ứng Chiến dịch, các đơn vị thuộc Sở tập trung:
21/09/2022
Thực hiện văn bản số 1620/UBND-NC ngày 24/6/2022 của UBND tỉnh về việc tổng kết 10 năm thi hành Nghị định 59/2012/NĐ-CP về theo dõi tình hình thi hành pháp luật, Sở Công Thương báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị định 59/2012/NĐ-CP như sau:
21/09/2022
Thực hiện sự chỉ đạo của UBND tỉnh, hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền trong quý III, Sở tiếp tục triển khai thực hiện tốt công tác cải cách hành chính theo đúng nội dung của Kế hoạch số 1875/KH-SCT ngày 27/12/2021, Kế hoạch cải cách hành chính năm 2022 đã được tập thể Lãnh đạo Sở thống nhất ban hành.
1234567
Previous Page 1-15 Next Page