Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Lĩnh vực xúc tiến thương mại

Thủ tục hành chính Lĩnh vực Xúc tiến Thương mại  
Lĩnh vực xúc tiến thương mại
TTTên thủ tục hành chínhNội dungBiểu mẫu
105Thủ tục Đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại tại Việt Nam  
106Thủ tục thay đổi bổ sung nội dung Đăng ký tổ chức hộ chợ, triển lãm thương mại tại Việt Nam  
107Thủ tục Đăng ký khuyến mại đối với chương trình khuyến mại mang tính may rủi thực hiện trên địa bàn 01 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương  
108Thủ tục Đăng ký sửa đổi, bổ sung chương trình Khuyến mại mang tính may rủi thực hiện trên địa bàn 01 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương  
109

Thủ tục thông báo hoạt động khuyến mại

 

 

 

 

110Thủ tục thông báo sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mại  
Tin liên quan