Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tài liệu điều tra thống kê quốc gia năng lực sản xuất của một số sản phẩm công nghiệp năm 2022

Thông tin tuyên truyền, phổ biến  
Tài liệu điều tra thống kê quốc gia năng lực sản xuất của một số sản phẩm công nghiệp năm 2022
Sở CôngThương Hà Nam đề nghị quý Doanh nghiệp cung cấp thông tin về năng lực sản xuất của doanh nghiệp tại Phiếu thu thập thông tin (phiếu và hướng dẫn gửi kèm) và gửi về Sở Công Thương Hà Nam theo địa chỉ đường Lê Chân, phường Lê Hồng Phong, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam trước ngày 30/7/2022 để Sở tổng hợp, báo cáo Bộ Công Thương. Rất mong nhận được sự hợp tác của quý Doanh nghiệp.