Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quy định chỉ tiêu thuốc nổ phù hợp trong khai thác đá làm vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật  
Quy định chỉ tiêu thuốc nổ phù hợp trong khai thác đá làm vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Hà Nam
Ngày 30/6/2022, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 19/2022/QĐ-UBND về việc quy định chỉ tiêu thuốc nổ phù hợp trong khai thác đá làm vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Hà Nam.
Nội dung Quyết định:qd19.2022.pdf

Tin liên quan