Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin theo danh mục

Thông tin tuyên truyền, phổ biến  
13/10/2023
Thực hiện Công văn số 1770/UBND-NNTNMT ngày 12/9/2023 của UBND tỉnh về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2023, Sở Công Thương tổng hợp nội dung đã triển khai các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn như sau:
28/09/2023
Để Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2023 có sức lan tỏa mạnh mẽ tới toàn xã hội, Bộ Thông tin và Truyền thông vừa xây dựng bộ nhận diện Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2023.
20/07/2023
Nhằm hỗ trợ các cơ quan, doanh nghiệp tìm hiểu trực tiếp tình hình thị trường, tìm kiếm các cơ hội kinh doanh xuất nhập khẩu và đầu tư với thị trường New Zealand và Australia. Bộ Công Thương (Cục Xúc tiến thương mại) phối hợp với Thương vụ Việt Nam tại New Zealand và Australia tổ chức Đoàn xúc tiến giao thương, đầu tư tại New Zealand và Australia 2023. Sở Công Thương thông tin các nội dung về chương trình Đoàn xúc tiến giao thương, đầu tư tại New Zealand và Australia như sau:
18/07/2023
Nhằm hỗ trợ các cơ quan, doanh nghiệp tìm hiểu trực tiếp tình hình thị trường, tìm kiếm các cơ hội kinh doanh xuất nhập khẩu và đầu tư với thị trường New Zealand và Australia. Bộ Công Thương (Cục Xúc tiến thương mại) phối hợp với Thương vụ Việt Nam tại New Zealand và Australia tổ chức Đoàn xúc tiến giao thương, đầu tư tại New Zealand và Australia 2023. Sở Công Thương thông tin các nội dung về chương trình Đoàn xúc tiến giao thương, đầu tư tại New Zealand và Australia như sau:
18/07/2023
Nhằm tăng cường sự phối hợp, hỗ trợ giữa các cơ quan quản lý, hợp tác giữa các doanh nghiệp và hoạt động kết nối cung- cầu giữa các tỉnh, thành phố, tăng cường hoạt động xúc tiến thương mại, quảng bá, giới thiệu, kết nối và mở rộng thị trường tiêu thụ ổn định cho sản phẩm xoài, nhãn tỉnh Sơn La.
12345678910...
Previous Page 1-15 Next Page
28/09/2023
Để Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2023 có sức lan tỏa mạnh mẽ tới toàn xã hội, Bộ Thông tin và Truyền thông vừa xây dựng bộ nhận diện Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2023.