Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Lịch công tác lãnh đạo Sở Công Thương tuần từ 22-26/10/2018

Thông tin chỉ đạo, điều hành Lịch công tác của Sở Công Thương  
Lịch công tác lãnh đạo Sở Công Thương tuần từ 22-26/10/2018
NgàySángChiều
Thứ hai
22/10/2018


Thứ ba
23/10/2018
Đ/c Sơn PGĐ Sở dự HN phổ biến hướng dẫn thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực điện và năng lượng tái tạo năm 2018.Đ/c Sơn PGĐ Sở dự HN nghe báo cáo tiến độ triển khai di chuyển đường điện 220kV qua lòng hồ Tam Chúc thuộc khu Tam Chúc.
Thứ tư
24/10/2018
Đ/c Hán đi diễn tập khu vực phòng thủ huyện Kim Bảng.
Thứ năm
25/10/2018
Đ/c Tuấn PGĐ Sở dự Hội nghị tập huấn công tác khuyến công và hội thảo khuyến công với vấn đề hội nhập Kinh tế 'quốc tế tại Hòa Bình.
Thứ sáu
26/10/2018