Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tham gia góp ý bản Dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế phối hợp quản lý cụm công nghiệp trên ...

Ý kiến góp ý của nhân dân vào dự thảo văn bản Các dự thảo đã hết hạn lấy ý kiến góp ý  
Tham gia góp ý bản Dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế phối hợp quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Sở công Thương xây dựng Dự thảo quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế phối hợp quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Nam, đề nghị các tổ chức cá nhân tham gia đóng góp ý kiến xây dựng. Mọi đóng góp xin gửi về Sở Công Thương Hà Nam

Công văn xin ý kiến: CV tham gia góp ý vào dư thảo QĐ sửa đổi, bổ sung quy chế quản lý CCN. ban sua.pdf

Nội dung Dự thảoDự thảo Quyết định sửa đổi quy chế QL CCN (08.3).doc